polityka prywatności

Obowiązek informacyjny: 
1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu www.sklep.resetpoint.pl jest frma REFRE Agata Hasiak z siedzibą o nazwie "reset art & design point" mieszczącą się przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 2, 81-380 GDYNIA, NIP 1250879755. 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego w naszym sklepie internetowym oraz w celu przesyłania (2x w miesiącu) drogą elektroniczną informacji o ofercie i wydarzeniach organizowanych przez "reset art & design point" zgodnie z przepisami: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) 
3. Dane osobowe nie będą przekazywane innym organom i podmiotom z wyłączeniem firm kurierskich realizujących wysyłki zamówień złożonych w naszym sklepie internetowym
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania na to zgody 
5. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie
6. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kliknąć w link rezygnacji będący elementem każdej wiadomości wysyłanej przez "reset art & design point" lub przesłać taką informację na adres reset@resetpoint.pl 
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, odbywa się niezgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.