PLAN WARSZAWY 1939 oprac. Jarosław Trybuś, Paweł E. Weszpiński

  • Add feedback:
  • Manufacturer: Muzeum Miasta Stołecznego Warszawy
  • Availability: None  (0 szt.)
  • Net Price: 65.71 zł 69.00 zł
  • Out of stock

W 1939 roku lwowska Książnica-Atlas,jedno z najważniejszych wydawnictw kartograficznych w dwudziestoleciu międzywojennym, opublikowała Plan miasta stołecznego Warszawy. Była to kolejna, zaktualizowana edycja Planu wydawanego od 1935 roku, prezentująca nowe podejście do grafiki opracowania kartograficznego. Styl graficzny zastosowany w tym wydaniu będzie z powodzeniem kontynuowany w polskiej kartografii po 1945 roku.

Warszawa z czasu powstania Planu to miasto w trakcie przemian. Szybkie zmiany zachodzące w przestrzeni rozwijającej się stolicy były wyzwaniem dla kartografów Książnicy-Atlas, którzy korzystali z nowych planów urbanistycznych, wprowadzając ich niezrealizowane jeszcze elementy do treści Planu. To właśnie stanowi o oryginalności publikacji Książnicy-Atlas: jest na nim przedstawiona Warszawa istniejąca i Warszawa projektowana. Wojna przerwała realizację wielu projektów uwzględnionych na Planie, ukazuje on zatem obraz Warszawy w pół drogi między przeszłością a przyszłością.

W skład publikacji wchodzą:

książka: Książnica-Atlas, Plan Warszawy 1939, Plan miasta stołecznego Warszawy, Instytut Kartograficzny imienia E. Romera, Wydawnictwo S.A. Książnica-Atlas, Lwów

reprint (plan): Plan miasta stołecznego Warszawy (wym. 64 cm x 61,5 cm)

opracowanie (plan): Plan miasta stołecznego Warszawy z naniesioną siatką ulic z 2015 roku

opracowanie (plan): Plan miasta stołecznego Warszawy z zaznaczonymi najważniejszymi obiektami

opracowanie (broszura): Obiekty oznaczone na Planie miasta stołecznego Warszawy wydanym przez Książnicę-Atlas we Lwowie w 1939 roku

opracowanie (broszura) Ulice i place na Planie miasta stołecznego Warszawy wydanym przez Książnicę-Atlas we Lwowie w 1939 roku

reprint (broszura): Plan m.st. Warszawy 1:25 000. Skorowidz ulic i placów